Som det fremgik forrige uge ifm check overrækkelse i Thurø Sejlklub, har Fynske idrætsforbund gennem årene støttet forskellige Fynske Idrætsprojekter.

Nedenfor kan man læse hvad Thurø har brugt pengene til, har din klub et godt projekt så læs nærmere her

Det lykkedes inden sejlsæsonen 2017 Thurø Sejlklub at rejse penge til indkøb af tre Sailcubes. Pengene blev rejst med stor velvilje fra lokale fonde, og vi vil gerne benytte lejligheden til at sige en STOR TAK til Fynske Idrætsforbund for jeres bidrag på kr. 6.000.

Formålet med projektet var at skabe sammenhæng mellem krabbeafdelingen og Optimistafdelingen i Thurø Sejlklub ved at have et sejladstilbud i en bådtype som:

Egner sig til sejlads med to personer
Er lille og overskuelig
Er modstandsdygtig overfor sammenstød med broer, andre joller osv.
Er simpel og overskuelig at sejle i
Er selvlænsende så sejleren ikke skal bruge unødige kræfter på at tømme båden for vand

Her hvor sæsonen er slut kan vi konkludere at de nyindkøbte joller har indfriet forventningerne og tilført Thurø sejlklub netop det ’redskab’ der manglede for at skabe en tydelig sammenhæng mellem det hold der introducerer børn til vandet og havnen (krabbeholdet) og de hold der lærer børnene at sejle ’rigtigt’ (Sæl- og Delfinhold).
Jollerne har været brugt flittigt til trænings aftenerne med krabber og nye sejlere og de er typisk brugt til at skabe tryghed ved vandet, sejlklubben og kammeraterne.

Jeg vedhæfter tre billeder fra en træningsaften, der dokumenterer projektets succes bedre end det kan beskrives med ord. Billederne fortæller blandt meget andet:

At jollerne er benyttet meget til trygheds skabende øvelser (at kæntre jollen med vilje, så barnet bliver trygt ved hændelsen at båden kæntrer)
At jollerne egner sig fortrinligt til at være to ombord hvilket skaber tryghed og kammeratskab
At projektet med at skabe tryghed lykkedes- se blot sejlerens smil!

Venlig hilsen
Mads Flyger, medlem af ungdomsudvalget i Thurø Sejlklub

Kategorier: Nyheder