Fynske Idrætsforbunds formål

Formålet er, gennem samarbejde mellem distriktsforbund/lokalunioner på Fyn
(herefter kaldet medlemmer), at:

 • fremme idrætslivet på Fyn, specielt idrætten under Danmarks Idræts-Forbund
 • arbejde for at skabe de bedst mulige forhold for idrætten og udøvelse af alle idrætsgrene.
 • virke for et godt forhold medlemmerne imellem
 • varetage den samlede idræts interesser overfor kommunerne/regionen, andre offentlige
 • myndigheder, pressen og andre samarbejdspartnere- Samarbejde med andre organisationer, der arbejder for idrætten på Fyn og i Region Syddanmark.

Visioner for Fynske Idrætsforbund

 1. Varetage fælles fynske interesser for de fynske distriktsforbund og – klubber.
 2. Udbygge og fastholde faciliteterne i Idrættens Hus i Odense.
 3. Koordinere miljøarbejdet mellem foreninger/forbund og offentlige myndigheder.
 4. Fastholde de økonomiske midler fra “Fyns Amt” og Odense Kommune
 5. Økonomiske midler skal primært anvendes til projekter der enten involverer eller tildeles distriktsforbund.
 6. Fastholde og udbygge kontakten til de samarbejdspartnere, som DIF-Fyn hidtil har varetaget. f.eks.: Rådgivende Fritidsudvalg i Fyns Amt, Sport Event Fyn, Odense Kommunes Eliteidrætsudvalg, Idrættens Fællesråd Fyn, Landsudvalget for Skoleidræt, TV 2 Fyns Repræsentantskab, diverse Idrætspriser – ikke mindst Årets Sportsnavn
 7. Gennemføre 1 – 2 fællesarrangementer for de fynske distriktsforbund.

Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe dit forbund eller klub.