Har din forening brug for hjælp til dens videreudvikling?

Fynske Idrætsforbund (FI) tilbyder konsulentbistand på mange områder. Det idrætsspecifikke, hvordan man træner og hvad der er bedst indenfor din idræt ved I/jeres specialforbund bedst. Der hvor FI kan hjælpe er med råd og vejledning i forhold til klubbens organisering, events, fundraising og hvem man skal henvende sig til i din kommune – for vi kender Fyn!

Klubbens organisering

I mange klubber er de sværeste poster at få besat, formands og kasserer posten. Ligeledes er det generelt nemmere at få besat ad hoc opgaver end permanente.
Det behøver dog ikke at være sådan. FI kan hjælpe jer med at se på klubbens organisering, funktionsplaner mm. og komme med ideer til hvordan I kan organisere arbejdet på den for jeres klub mest hensigtsmæssige måde.
Der er mange problemstillinger der kan vendes:

  • Er det det rigtige antal bestyrelsesmedlemmer I har
  • Behøves kassereren at være i bestyrelsen
  • Hvilke udvalgsformænd skal være i bestyrelsen
  • Klubbens vedtægter er de tidssvarende?
  • Etc.

Vi kan se klubben udefra og komme med råd og vejledning som I kan bruge eller bare tage med som input i den videre klubudvikling.

Bestyrelsesansvar

Hvordan sikrer klubbens bestyrelse sig, så man undgår kassereren løber med kassen, eller undgår at blive personlig ansvarlig for klubbens økonomiske dispositioner?
FI kan rådgive om hvordan man undgår fælderne og får bestyrelsesarbejdet til at fungere optimalt!

Events

Jeres forening overvejer eller skal måske arrangere en større event. Men I er måske lidt usikre på hvordan det skal gribes an.

  • Hvordan laver man den mest effektive stævneorganisation?
  • Hvordan rekrutterer vi nok frivillige?
  • Budgetlægning og opfølgning?
  • Etc.

Events er mange ting, det kan være et sponsorcykelløb, et DM, et internationalt stævne eller måske et skolearrangement. Men uanset niveau, vil man selvfølgelig gerne have arrangementet til at fungere så perfekt som muligt.
FIs konsulent har stor erfaring i events i alle størrelser og kan hjælpe jer til at få en velfungerende stævneorganisation.

Fundraising

Mange foreninger har mange projekter og ideer som man gerne vil udvikle, men desværre mangler midlerne.
Vi kan hjælpe med ideer til at skaffe penge som passer til din klubs situation, hvad enten det drejer sig om at finde de rigtige fonde eller det drejer sig om at skabe indtægter til klubben i form af salg, events eller lignende.

Interesseret?

Kontakt Fynske Idrætsforbunds konsulent på 66123355 eller konsulent@fynske-if.dk så vi kan aftale nærmere.