Bestyrelsens nuværende sammensætning efter repræsentantskabsmødet 16/3 2022:

Formand
Bernt Nielsen
Golf
formand@fynske-if.dk
Næstformand
Jan Jager
Kasserer
Annie Stolzenbach
KFUM
stolzenbachannie@gmail.com
Sekretær
Leif Rasmussen
Billard
leif@events.dk
Bestyrelsesmedlem
Johnny Rusbjerg
Roning
johnny@rusbjerg.dk
Bestyrelsesmedlem
Ole Hansen
Fodbold
oleh@dbufyn.dk
Bestyrelsesmedlem
Andreas Kjeldsen
Dansk Skiforbun

Bestyrelsen kan kontaktes samlet på følgende mailadresse: bestyrelse@konsulentfynske-if.dk