PARTNERSKABER

Fynske Idrætsforbund samarbejder med mange aktører til gavn for den fynske idræt.

Din klub, forbund eller firma kan også være med til at videreudvikle idrætten på Fyn.

Vi støtter primært ungdommen, men vi støtter også ældreidræts-aktiviteter og idræt for specialgrupper.

MEDLEMMER

Fynske Idrætsforbund er en medlemsorganisation for specialforbund med til-knytning til Danmarks Idræts Forbund.
Vi har 40 fynske medlemmer, som et samlet medlemstal på 140.000.
73.000 er unge under 25 år.
Fynske Idrætsforbund har eget sekretariat i Odense V. med ansat idrætskonsulent.

UDVIKLINGSPULJER

Fynske Idrætsforbund har en udviklingspulje, som kan søges til projekter primært for ungdommen.

Projekt ansøgninger kan indsendes hele året, og bestyrelsen behandler ansøgningerne 1. april og 1. oktober.

Foreninger kan søge i samarbjede med Distriks-/Specialforbund.