Fynske Idrætsforbund har et aktivt miljøudvalg, der beskæftiger sig med de områder hvor naturpleje og idræt mødes. Vi repræsenterer i samarbejde med DIF, idrættens interesser i flere fora som fx. Friluftsrådet og Skovbrugerrådet på Fyn.

Ligeledes har vi fulgt flere idrætsprojekter med miljøudfordringer på Fyn. Vi har været aktive i arbejdet for et rostadion (se nedenfor), og vi har arbejdet aktivt med at sikre motorsporten et nyt anlæg som afløser for Højbjergbanen. Vi er glade for, det er lykkes med det nye anlæg  i Kærby Mose ved Odense.

Har din idræt udfordringer i forhold til udøvelse og naturen? Så kontakt os konsulent@fynske-if.dk.

Søsportscentret

Den selvejende institution Søsportscentret Stige Ø blev nedlagt på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde 8. oktober 2015, og aktivteterne blev lagt over i Fynske Idrætsforbunds Miljøudvalg. Læs referatet af mødet her

Referater fra repræsentantskabsmøder i Den Selvejende Institution Søsportscentret Stige Ø:

Referat fra mødet 8. marts 2011 kan læses her

Referat fra mødet 6. marts 2012 kan læses her

Referat fra mødet 7. marts 2013 kan læses her

Referat af mødet 5. marts 2014 kan læses her

Referat fra mødet 6. marts 2015 kan læses her

Vedtægter for Søsportscentret Stige Ø kan læses her

Søsportscenter, Stige Ø arbejdede målrettet med at få etableret et rostadion/Søsportscenteret på Stige Ø.