Fynske Idrætsforbund koordinerer motionsguide tilbuddet. Ordningen har været sat på pause lige som alt andet i samfundet, de seneste 1,5 år, men nu er vi klar til at tage fat igen!

Motionsguiderne har siden 2011 været tilknyttet Ældre- og Handicapforvaltningen som et tilbud om hjælp til borgere der ønsker at blive fysisk aktive. Målgruppen er fortrinsvis borgere i alderen 50+ år, der mangler inspiration og hjælp til at blive mere aktive i hverdagen.

Denne hjælp kommer fra frivillige motionsvante ressourcepersoner kaldet motionsguider.

Med samarbejdet forankres og koordineres motionsguide i foreningsregi, hvor Fynske Idrætsforbund har et bredt kendskab til idræts- og foreningerne i Odense Kommune.

En motionsguide er en frivillig, der er glad for at bevæge sig og som selv har erfaring med forskellige former for motion. Et forløb med en motionsguide er tidsafgrænset og man finder i fællesskab frem til en aktivitet, som borgeren har interesse for og lyst til at afprøve.

“Vi ser frem til at skulle stå i spidsen for indsatsen” udtaler Idrætskonsulent i Fynske Idrætsforbund Carsten Lausten. “Vi ved der er et stort behov for at få hjælp til at komme i gang, og det er et godt initiativ der passer perfekt til idrættens visioner om flere aktive i 2025”.

Læs mere i folderen her:

https://fynske-if.dk/wp-content/uploads/2022/08/Bliv-Motionsguide-22.pdf