De fleste idrætsforeninger kan altid bruge flere penge. Ikke kun når vi er i en krise som nu, men også til alle andre tider.

Vi handler alle en del på nettet i diverse webshops.

Nu er det muligt, at tjene penge til ens klub når man handler på nettet. Min klub online tilbyder cash back dvs. en procentdel af handelsbeløbet går tilbage til din forening.

Læs mere på hjemmesiden, både om hvordan din klub kan komme med og hvordan dine medlemmer kan knytte deres køb til foreningen

Se mere på minklub.online

Kategorier: Nyheder