Referatet fra årets repræsentantskabsmøde er nu klart.

Mødet startede med en interessant rundvisning hos Odense Sportscentrum, sammen med fortællingen om baggrunden for det storslåede sportscentrum.

Ligeledes blev årets frivillige kvindelige respektive mandlige leder i form af Mette Christoffersen, Thurø Sejlklub og Carsten Utzon, Odense Roklub hædret for deres store indsats I deres foreninger.

Læs referatet her.

Kategorier: Nyheder