Den 8. oktober blev der afholdt Ekstraordinært møde i den selvejende institution “Søsportscentret Stige Ø”.

På dagsordenen var opløsning af institutionen samt videreførsel af know how og arbejdet med at få skabt idrætsaktiviteter på Stige Ø.

Forud var gået en undersøgelse blandt repræsentantskabets medlemmer om interesse for at arbejde for et søsportscenter og ligge arbejdskraft deri. En undersøgelse der endte med at konkludere at institutionen skulle nedlægges, men at det viderearbejde skal foregå i Fynske Idrætsforbunds miljøudvalgs regi.

Det tilsluttede repræsentantskabet sig. Læs referatet her

Kategorier: Nyheder