Nordlangelands IF – bowling
NIF (Nordlangelands Idrætsforening) havde en velfungerende bowlingafdeling længe før, som spillede på nogle lokale baner på Bæltferies ejendom i Stoense, hvor der er ferielejligheder og så var den ene hal lavet om til bowling baner. Denne blev lukket.
Så måtte NIF køre til Svendborg for at træne og spille, hvilket gør det svært at holde sammen på en forening. Derfor gik man i gang med arbejdet med at få etableret baner på Langeland igen. Muligheden kom ved en ombygning af Nordlangelandshallen, hvor man fik plads og en selvejende foreningsdrevet hal, etableret og drevet på frivillig basis. Det har givet nyt liv til området, der er præget af fraflytning og faldende børnetal. Man har mange stævner og organiserer bla. firmabowling med eferfølgende fællesspisning hver tirsdag.
Man satser imod sætning til mange andre bowlingklubber på ungdomsarbejdet. Ungdomsspillerne har en fast træner og fat træningstid. Det har medført flotte resultater i skolebowling.
Man har for en bowlingklub mange ungdomsmedlemmer, faktisk har man 1/4 af alle medlemmer Fyns Bowling Union har på Fyn, ligesom den seneste medlemsoversigt viser at ca. 40% af klubbens medlemmer er under 25 år.

Team Odense Q talentudvikling
Team Odense Q er opstået som følge af at TPI og Marinelyst lagde deres talentarbejde sammen. Samtidig lukkede OBs kvindeafdeling og spillerne blev en del af samarbejdet. Man havde en ambition om at forbedre elitearbejdet og talentudviklingen på pige/kvindesiden i Odense og blive en af landets bedste klubber.
Til grund for nomineringen ligger det stykke arbejde og det fodboldtilbud som TOQ, moderklubberne i Boldklubben Marienlyst og TPI, præsterer for deres ungdoms pigehold. Hertil kommer klubbens arbejde med at tilbyde træning og samarbejde med andre klubber på Fyn, samtidigt med en klar holdning til at ”pigerne skal spille i de klubber de kommer fra så længe som muligt, men de er velkommen til at gæste træne i TOQ”. En væsentlig årsag til nomineringen er også TOQ’s engagement i at afholde fodboldskoler (læs stjernespillerskoler) og træningslejre (læs sommercamp og teknikskole i efterårsferien), der alle involverer klubber på Fyn.
Man har gennem Bo Sundahls ihærdige arbejde påbegyndt i Marienlyst en klar rød tråd i sit talentarbejde, der handler om at tage udgangspunkt i den enkeltes niveau. Spillerne har hjemmeopgaver med ting de skal arbejde på individuelt. Man har et klart spilkoncept, der gennemsyrer alle holdene.
Man fører alle de rækker man spiller med i ikke mindst U18 elite rækken, hvor man i foregående sæson tilhørte bunden.
Man har pt. 10 spillere på pigelandsholdene.

Odense Orienteringsklub
Odense Orienteringsklub er en af de gamle traditionsrige klubber i dansk orientering. Klubben har desværre været stagnerende gennem de seneste årtier. Årsagen til dette er mange, men manglen på offentlig skov på Fyn, og dermed vanskeligere træningsvilkår er en af dem.
Klubben har haft mere end svært ved at tiltrække yngre medlemmer, og gennemsnitsalderen i klubben var i mange år støt stigende. De før nævnte vanskeligheder med adgang til relevant skov, medførte også at mange af de dygtige løbere, man har haft, flyttede fra byen og derfor skiftede klub.
For nogle år siden var man i en situation, hvor en gruppe af klubbens aktive medlemmer alle havde småbørn i aldersgruppen 3-6 år. Inspireret af erfaringer fra andre steder i landet, besluttede man at iværksætte en ugentlig træning/aktivitet for disse småbørn i form af ”Minitræning”.
Træningen går ud på, man leger forskellige lege i skoven og med poster, så børnene af den vej vænner sig til at færdes i naturen samtidig med, at de får sociale relationer til andre børn og dermed har nogle kammerater, når de omkring 10 års alderen typisk begynder med et element af konkurrence. Efter træningen har det også hele tiden været fast, at man hygger sig med boller/saft. Aktiviteten har faste rammer fra klubbens klubhus hver søndag kl. 10.00. Det blev en kæmpe succes, hvor det også er lykkedes at tiltrække nye medlemmer, så medlemstallet for børn og unge under 20 år er gået fra 25 i 2014 til 64 i dag.
For at skabe bedre progression i aktiviteten har man udviklet det undervejs, så der nu er to grupper – en mini og en maxi gruppe. Minigruppen er fortsat den legebetonede, mens maxi gruppen (fra 7-8 års alderen) bliver introduceret til kortet, og det at løbe korte begynderbaner

Kategorier: Nyheder