I forbindelse med Sportslørdag d. 19/1-2019 i Odense Idrætspark overrækkes den Fynske Idrætsforeningspris for første gang. Prisen afløser Fynsk Idræts Initiativpris der har været uddelt 12 gange. 

Initiativprisen hædrede store initiativer, mens vi med Idrætsforeningsprisen ønsker at hædre en klub med stærk lokal forankring, alsidige tilbud, godt børn og unge arbejde,samt god kommunikation. Se nærmere om priskriterierne her.

Vi modtog heldigvis mange indstillinger til prisen, alle på dygtige og engageredeforeninger. Så det var en svær proces for dommerkomiteen med DIFs næstformand Thomas Bach i spidsen at udvælge 3 nominerede, der bliver inviteret med til prisoverrækkelsen.

De nominerede er:

 • Fåborg ØH
 • BR66
 • Odense Squash Club

Nedenfor præsenteres de nominerede.

Yderligereoplysninger vedr. prisen kan får hos Idrætskonsulent Carsten Lausten, Fynske Idrætsforbund 22417520 eller hos Fynske Idrætsforbunds formand Bernt Nielsen40525608.

Faaborg ØH

Faaborg HK og Øster Hæsinge UG&F fusionerede i 2014 til Faaborg ØH

Man arbejder aktivt med bla.:

 • Skoleidræt bla. ”Håndboldspilloppen” for børn i 0.-4. klasse fra Horne, Svanninge og Øhavsskolen i 2018 deltog ikke mindre end 475 børn!
 • Aktiv indsats for at modvirke frafald, bla. med samarbejde med anden klub og awardshow. Man laver en opstarts camp for alle hold, hvor der spilles en masse håndbold, lege og samarbejd på tværs af hold og aldre.
 • Uden for det almindelige foreningsarbejde er klubben aktiv i lokalområdet, man hjælper til ved andre events og laver forskellige arrangementer; banko, julebal, karneval og Musik og Kultur.
 • Klubben har også skabt flotte sportslige resultater med herrernes hold i 2. division og damerne i 3. division.
 • aktivt sponsorudvalg, man har ca. 100 sponsorer, som der afholdes netværksmøder for og med
 • Sloganet – Sammen er vi stærkere går igen både på og udenfor banen!

Odense Squash Club

Odense Squash Club fik for ca. 10 år siden nogle nye flotte faciliteter, men det er først gennem de seneste  3 år klykkedes at få vendt klubben fra skrantende til nu at blomstre.

 • Stor medlemsvækst ikke mindst på dame og ungdomssiden. Har medført perioder med medlemsstop fordi banekapaciteten til træningerne har været fyldt op.
 • Hvervet trænere og sørget for at klæde dem på med trænerkurser
 • ATK trænings certificeret i samarbejde med forbundet og en af forbundets Flagskibsklubber
 • Deler gerne deres erfaringer med andre klubber
 • Mange sociale arrangementer
 • Skoleaktiviteteter

BR66 Langeskov

 • Yder en kæmpe indsats for børn og unge i Langeskov og opland, og samler disse i et værdifuldt foreningsliv
 • Særligt fokus på handikappede. ”Glade Unger” hedder disse hold ! Denne indsats har resulteret i at børn med bl.a Downs nyder fællesskabet og oplever at de også kan ”gå til noget” på lige fod med alle andre.
 • Foreningen har mange ildsjæle,  – super dygtige trænerne – store piger og drenge (tidligere BR66 spillere) der læser og bor i Odense, – kommer ”hjem” til BR66 for at træne de ”Glade Unger”.
 • Man er ikke bange for at gå nye veje. Foreningen tilbyder bl.a E-sport, håndbold, cykling, kampsport, gymnastik og dans. Man finder BR66 i mange andre sammenhænge i om omkring Langeskov.