SIKO, Fynske Idrætsforbund og DGI Fyn inviterer hermed alle til informationsmøde vedr. den nye foreningspulje, hvor alle idrætsforeninger får mulighed for at søge tilskud, både til opretholdelse og videreudvikling af eksisterende aktiviteter og til etablering af nye aktiviteter.

Mødet afvikles onsdag d. 6. juni kl. 17.00 i Odense Kultur og Idrætshus opg. K (Bolbro Skole).

Se indbydelsen: Informationsmøde om den nye foreningspulje

Baggrunden for mødet er, at DIF og DGI har iværksat en ny foreningspulje, hvorfra der årligt uddeles 45 mio. kr til idrætsforeninger i Danmark.

Alle idrætsforeninger kan søge om midler fra puljen til at støtte fællesskaberne i klubben og til at skabe rum til udvikling. Hvis en forening har gået og drømt om at gennemføre et projekt, men ikke har haft pengene til det, så er der her en oplagt mulighed for at få projektet realiseret.

Puljen kommer til at støtte mange forskellige formål og behov. På https://www.dif.dk/da/forening/stoette kan foreninger få yderligere information om puljen. Blandt andet om, hvad der kan søges til, tidsfrister, beløbsstørrelser, og foreningerne kan også hente et dokument med ofte stillede spørgsmål.

Kategorier: Nyheder