I Fynske Idrætsforbund er vi rigtigt glade for at processen omkring lovliggørelsen af Motorsportscenter Fyn skrider fremad.

Det har været en på alle måder uanstændig proces gennem mange år. Først i forbindelse med lukningen af Højbjergbanen, så den langsommelig kamp med at finde et nyt sted, underkendelsen i Planklagenævnet efter 3 års sagsbehandlingstid og frem til det nuværende.

Det er vigtigt, vi også har tilbud til børn og unge med andre interesser end de store idrætsgrene, og det er vigtigt for en kommune som Odense, man har faciliteter til dette. I dette tilfælde motorsport.

Vi glæder os over, at der nu er fundet en god løsning der både tilgodeser naturen og muligheden for at dyrke motorsport.

Motorsport støjer, men i vores optik er placeringen af Motorsportscenter Fyn helt optimal i Kærby Mose. Der er allerede mange andre støjkilder i området: Motorvej, jernbane og skydebane ligesom der er langt til nærmeste nabo. Vi har derfor meget svært ved at finde argumenter mod projektet.

Det som godt kan bekymre os, er udsigten til at det er Fyns Motorsport, der som en frivillig forening skal stå for driften af naturen i området. Det er en stor opgave at pålægge en forening, og egentlig også uhørt når man også (selvfølgelig) skal drive anlægget. Golfklubber bliver ikke pålagt at drive vandløb eller naturområder i tilknytning til deres baner. Det må derfor i vores øjne fortsat være en kommunal opgave.

Vi glæder os dog primært over, man er kommet så langt med projektet, og vil derfor gerne opfordre til at fortsætte det gode arbejde og få lovliggjort Motorsportscenter Fyn hurtigst muligt.

Kategorier: Nyheder