Mange skoler og idrætsforeninger deler faciliteter på skolen og i skolens nærområde, og rammerne bliver derfor en af de helt afgørende forudsætninger for borgerens mulighed for læring, trivsel, sundhed og fællesskaber af forskellig karakter.Skolehal.jpgGymnastiksale og idrætshaller er designet til at understøtte et (historisk set) specifikt ideal for både læring og dannelse.

I disse måneder afvikles en række dialogmøder i regi af Velfærdens Fundament, hvor borgere, institutioner og foreninger har mulighed for at få indflydelse på udviklingen i lokalområdet.

I lokalområdet er folkeskolen et vigtigt omdrejningspunkt, og skolelederen er derfor indgangen til mulig deltagelse i de borgerupper der drøfter udviklingen i lokalområdet.

Gymnastiksale og idrætshaller er i Odense, som i den øvrige del af landet, designet til at understøtte et (historisk set) specifikt ideal for både læring og dannelse.

I stort set alle tilfælde er gymnastikkens eller sportens krav til faciliteterne tilgodeset, uden skelen til om rammerne også kan rumme en dynamisk udvikling af leg og motionsformer, der matcher et livslangt behov for adgang til faciliteter, der understøtter og udfordre borgeren til bevægelse i hverdagen.

Konkret vil det i den aktuelle dialogproces, være oplagt at gøre skolernes gymnastiksale bedre egnet til nutidens behov. På en sådan måde at gymnastiksalene både skal fungere som faglokale for idrætsfaget og til at understøtte samarbejdet med foreningerne (den åbne skole) efter skoletid.

Vi anbefaler derfor, holdet bag ved Velfærdens Fundament i Odense kommune – og ikke mindst de lokale skoleledere – at have øje for de mange borgere i alle aldre der anvender skolens faciliteter, når velfærdsmidlerne skal prioriteres i de enkelte lokalområder. Det gælder naturligvis skolens faste brugere; elever, lærere og foreninger, men i lige så høj grad mulighederne for at udvikle skolen og dens faciliteter som arena for selvorganiseret motion, lokale events, mødested for de lokale kultur- og fritidsaktører, m.v.

– Lad os se, om vi ved fælles hjælp kan bløde lidt op på de i mange tilfælde lidt firkantede rammer vi skal udfolde et gode hverdagsliv i.

Randi Fechtenburg, Formand Skoleidrætten kreds Fyn.

Mogens Johansen, Formand Fyns Håndbold Forbund

Bernt Nielsen, Fyns Idrætsforbund

Henrik Schmidt, Formand Samvirkende Idrætsklubber i Odense

Gitte Tinning Madsen, Formand DGI Fyn

Kategorier: Nyheder