Visioner

Fynske Idrætsforbunds formål
Formålet er gennem samarbejde mellem distriktsforbund/lokalunioner på Fyn
(herefter kaldet medlemmer), at:

– fremme idrætslivet på Fyn, specielt idrætten under Danmarks Idræts-Forbund
– arbejde for at skabe de bedst mulige forhold for idrætten og udøvelse af alle idrætsgrene.
– virke for et godt forhold medlemmerne imellem
– varetage den samlede idræts interesser overfor kommunerne/regionen, andre offentlige
– myndigheder, pressen og andre samarbejdspartnere- Samarbejde med andre
organisationer, der arbejder for idrætten på Fyn og i Region Syddanmark.

Visioner for Fynske Idrætsforbund
• varetage fælles fynske interesser for de fynske distriktsforbund
og – klubber.
• udbygge og fastholde faciliteterne i Idrættens Hus i Odense.
• koordinere miljøarbejdet mellem foreninger/forbund og offentlige myndigheder.
• fastholde de økonomiske midler fra “Fyns Amt” og Odense Kommune
• økonomiske midler skal primært anvendes til projekter der enten involverer eller
tildeles distriktsforbund.
• fastholde og udbygge kontakten til de samarbejdspartnere, som DIF-Fyn hidtil har varetaget.
f.eks.: Rådgivende Fritidsudvalg i Fyns Amt, Sport Event Fyn, Odense Kommunes Eliteidrætsudvalg,
Idrættens Fællesråd Fyn, Landsudvalget for Skoleidræt, TV 2 Fyns Repræsentantskab,
diverse Idrætspriser – ikke mindst Årets Sportsnavn
• gennemføre 1 – 2 fællesarrangementer for de fynske distriktsforbund.

 

fyn_kort_stort

Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe dit forbund eller klub.