Skovsøløbet

Fysnke Idrætsforbund arrangerer hvert år Skovsøløbet, der er et motionsløb for brugere, pårørende og ansatte i dagspsykiatrien. Løbet arrangeres sammen med SAI (Samvirkende Aktive Idrætsforeninger).

Vi måtte desværre opgive at gennemføre løbet i 2020 pga Covid-19, men glæder os til at arrangere løbet igen

Onsdag d. 22. september 2021

Se indbydelsen her

Nyt 2021

Vi vil i år tilbyde fortræning til løbet, nærmere om dette følger snarest!

Her på siden kommer indbydelse, resultater ol., men du kan følge Skovsøløbet hele året på vores Facebookside.

https://www.facebook.com/Skovsoeloebet/

Interesseret i at vide mere om Skovsøløbet, så kontakt Carsten Lausten på 2241 7520 eller konsulent@fynske-if.dk