Hos Fynske Idrætsforbund får vi tit spørgsmål til bestyrelsesarbejdet, og hvordan man optimerer dette.

Der er mange forskellige tilgange til bestyrelsesarbejde, og meget ligger i den enkelte forenings DNA. Det som man kan konstatere, er at ”klubejeren”, ham der står i spidsen for en forening i en menneskealder, bliver der stadig færre af. Som samfundet og vores hverdag er indrettet, kan/vil vi ikke længere ofre al vores fritid i så mange år. Det er ikke kun de unge der ”zapper” væk. De mange fritidstilbud i det hele taget betyder, at også de mere modne som typisk befolker bestyrelsesposterne, har flere interesser (både idrætslige og andre frivillige organisationer), som de gerne vil bruge tid på.

Men vi kan indrette os/vores foreninger, så de kan overskue at blive i længere tid.

Et andet problem er rekruttering af de unge til de ledende poster i klubben. For mange unge virker det som en støvet omgang, at skulle sidde sammen med nogle på deres forældres alder, og diskutere alt muligt kedeligt og teknisk som måske ikke har den store interesse.

Men også her kan man finde metoder der både motiverer og gør man udnytter de unges engagement. Ikke mindst argumentet om at frivilligt bestyrelsesarbejde pynter på cv´et virker godt.

Et sidste tilbagevendende problem er diversitet i bestyrelsen, altså hvor stor den kvindelige repræsentation er. Det er et område, der har stor bevågenhed i Danmarks Idrætsforbund, hvor man har en målsætning om mindst 30% kvinder i bestyrelserne, og bestemt ikke uden grund. Undersøgelser viser at bredt sammensatte teams, performer bedre end homogene teams. Ser man på virksomhedsniveau, vil Danmark kunne forøge sin BNP med 167 mia, hvis vi opnår en bedre kvindelig repræsentation af kvinder i bestyrelserne. Der er også gevinster at hente i idrætsforeningerne, hvis man forbedrer repræsentationen. I mange foreninger har man en tendens til at spørge, dem man allerede kender, dvs. mænd spørger mænd. Ofte hører man, at kvinder bliver spurgt, fordi man skal have kvinder i bestyrelsen, og det er ikke særligt fedt at blive spurgt pga. ens køn, man vil hellere spørges fordi man har kvalifikationerne. Kvinder er generelt bedre uddannede end mænd, så kvalifikationer burde ikke være noget problem.

Det som er det vigtigste er, at man laver en organisationsplan, hvor man definerer de enkeltes opgaver. Det være sig opgaverne i bestyrelsen, men også til de faste aktiviteter, der er udenfor bestyrelsen. Folk vil rigtigt gerne vide, hvad det er de går ind til. Det er for mange lettere at sige nej, når man ikke har en afgrænset opgave. Omvendt er der mange, der rigtigt gerne vil hjælpe til i foreningerne, helst med overskuelige opgaver over kortere tid.  Der er måske et arrangement der skal afvikles, måske var det en ide at dele opgaverne på lidt flere skuldre?

Det er også tit en god ide, at have en HR ansvarlig i foreningen, der har overblikket over frivillig ressourcer. Det kan let blive, man spørger dem, der altid siger ja. Ulempen ved det bliver man driver rovdrift på ildsjælene, derfor er det vigtigt at få fordelt opgaverne, og der kan en HR ansvarlig være en god ide.

Hos Fynske Idrætsforbund har vi stor erfaring med området. Så har jeres forening brug for inspiration, så kontakt Carsten Lausten (22417520 – konsulent(at)fynske-if.dk), for en snak eller for at aftale et møde, hvor vi kan gennemgå jeres klubs udfordringer.

 

Kategorier: Nyheder