Foreningslivet er presset for tiden. Vi skal finde nye måder at være sammen på og holde gang i foreningslivet.

På mødefronten er det også svært at mødes og drive foreningen, og udvikle den med de nye tiltag, der hele tiden er brug for i en dynamisk forening, eller man får lavet de aftaler om træning og arrangementer (når det bliver muligt igen).

Men man bør også bruge nedlukningen til at overveje om der er nogle ting, man kan tage med sig i fremtiden. Herunder ikke mindst møderne. Online møder er som regel hurtigere overstået. Man sidder ikke over kaffen og fortæller (de hyggelige, men også tidskrævende) anekdoter fra foreningens fjerne fortid. Hvis man vil have unge i bestyrelsen og ikke mindst unge kvinder (og det vil man gerne!) så nytter det ikke noget at bruge tid på fortiden, som de ikke kender, det er nutiden der gælder og som de brænder for.

Sidder de rigtige folk i bestyrelsen? Hvis man interesserer sig for ungdomsarbejdet, interesserer man sig ikke nødvendigvis for old boys afdelingen og vice versa.  Man kan også overveje om man overhovedet behøver aktivitetsudvalgene i bestyrelsen? Fynske Idrætsforbunds anbefaling er, man har en lille bestyrelse, der tager alle de overordnede beslutninger, og som efter behov inviterer aktivitetsudvalgene med til møderne, for at drøfte og beslutte vedr. deres  forhold.

Man kan også overveje, hvor vidt man holder for mange eller for få møder, eller møde frekvensen hen over året, der er måske tidspunkter der er brug for flere møder, og andre mindre. Når ens idrætsgren har lavsæson, kan man måske holde lidt flere møder og bruge tid på at evaluere og planlægge. Så kan man holde færre møder i løbet af året.

Man kan også overveje mødeformen. For dem med mindre børn kan det være svært at komme hjemmefra, så måske kan de bedre inddrages i foreningens drift med online aften møder?

Så kort sagt. Brug tiden nu, hvor I alligevel ikke kan komme i foreningen til at tænke (sam-)arbejdsprocesserne igennem. Kan vi optimere noget, kan vi bruge de erfaringer vi har fået i Corona tiden fremadrettet?

God fornøjelse, og har din forening brug for inspiration, så kommer Fynske Idrætsforbund gerne og inspirerer, kontakt Idrætskonsulent Carsten Lausten konsulent@fynske-if.dk ell. 22417520.

Kategorier: Nyheder