Går din klub og barsler med planerne om et nyt tiltag?

Det kan være I ønsker at starte initiativer der giver flere medlemmer, I vil måske gøre en indsats for at give mindre bemidlede mulighed for at være med i jeres idræt, eller noget andet der kan være til gavn for jeres klub!

Så er der hjælp at hente hos FI!!

Vi kan stille konsulentbistand til rådighed til udarbejdelse af projektet mm, og vi har nogle puljer der kan søges til projektet.

Læs mere om vores puljer her

eller kontakt vores konsulent Carsten Lausten 66123355 ell. konsulent@fynske-if.dk