Alle er udfordrede af den aktuelle Corona pandemi også idrætsforeningerne.

Mangler din forening hjælp til problemstillinger vedr. den udsatte generalforsamling, det aflyste, håndtering af lønnede trænere etc. så er der masser af hjælp at hente på hovedorganisationernes hjemmeside.

www.dif.dk ell. www.dgi.dk

Fynske Idrætsforbund står også til rådighed med tips og gode råd på 22417520 ell. konsulent@fynske-if.dk

Der er også andre måder at holde medlemmerne i gang. Der findes gratis online kurser fx. https://www.dgi.dk/foreningsledelse/kurser-2/kurser/online-kurser

Det kan også være det er nu, man kan arbejde med de ideer til at udvikle foreningen eller træningen, man har snakket om længe, men aldrig fået gjort noget ved! Man kan nå langt via mail korrespondence og/eller skype/messenger møder.

Kategorier: Nyheder