Søsportscentret, Stige Ø

Den selvejende institution Søsportscentret Stige Ø blev nedlagt på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde 8. oktober 2015, og aktivteterne blev lagt over i Fynske Idrætsforbunds Miljøudvalg. Læs referatet af mødet her

Referater fra repræsentantskabsmøder i Den Selvejende Institution Søsportscentret Stige Ø.

Referat fra mødet 8. marts 2011 kan læses her

Referat fra mødet 6. marts 2012 kan læses her

Referat fra mødet 7. marts 2013 kan læses her

Referat af mødet 5. marts 2014 kan læses her

Referat fra mødet 6. marts 2015 kan læses her

Vedtægter for Søsportscentret Stige Ø
Vedtægterne

Søsportscenter, Stige Ø arbejdede målrettet med at få etableret et rostadion/Søsportscenteret på Stige Ø.