Bestyrelse

Bestyrelsens sammensætning efter Repræsentantskabsmødet 13/3 2019.

Bestyrelsen kan kontaktes samlet på følgende mailadresse: bestyrelse@fynske-if.dk