Bestyrelse

Bestyrelsens sammensætning efter Repræsentantskabsmødet 2/9 2020.

Bestyrelsen kan kontaktes samlet på følgende mailadresse: bestyrelse@fynske-if.dk