Bestyrelse

Bestyrelsens sammensætning efter Repræsentantskabsmødet 16/3 2022.

Bestyrelsen kan kontaktes samlet på følgende mailadresse: bestyrelse@fynske-if.dk