Hæderspriser

Foreningspris

Fynske Idrætsforbund har i en årrække overrakt en hæderspris i forbindelse med Sportslørdag fejringen.

De første mange år under navnet Fynsk Idræts Initiativpris, der blev givet til et særligt initiativ til glæde og gavn for den fynske idræt.

Fra 2018 skiftede prisen navn til “Den Fynske Idrætsforeningspris”. I stedet for at hylde enkeltstående initiativer, er fokus nu lagt over på at hædre den dygtige idrætsforening der

  • Samler lokalområdet
  • Udmærker sig ved træning og aktiviteter for børn og unge
  • Synlighed
  • Diversitet i bestyrelsen
  • mm

Prisen blev uddelt første gang til Sportslørdag 19. januar 2019 og er gået til:

Lederpriser:

Gennem en årrække er der uddelt hhv. mandlig- og kvindelig lederpris. De første mange år i regi af DIF Fyn, og siden 2006 af Fynske Idrætsforbund.

Prisen går til en leder der har ydet en stor indsats for foreningen gennem en årrække.