Nyt om projektpuljerne

Bestyrelsen vedtog på sit seneste bestyrelsesmøde nye kommissorier for projektpuljerne “Spræng rammerne” og “Fynsk idræt i udvikling”.

De kan ses på projektsiden her hvor der også kan findes ansøgningsskema.